STRONA GŁÓWNA

 

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce na rok szkolny 2018/2019

 

Gminne Przedszkole w Wojaszówce

38 – 471 Wojaszówka
Tel. 13 43 850 09

ddd

Filie:

Przedszkole filialne w Odrzykoniu

38 – 406 Odrzykoń
Tel. 13 43 126 04

Przedszkole filialne w Ustrobnej

38 – 406 Odrzykoń
Tel. 13 43 116 56

Oddziały:

Oddział Przedszkola w Bajdach

38 – 471 Wojaszówka
Tel. 13 43 851 47

 Oddział Przedszkola w Bratkówce

38 – 406 Odrzykoń
Tel. 13 43 116 29

 Oddział Przedszkola w Łękach Strzyżowskich

38 – 471 Łęki Strzyżowskie
Tel. 13 43 850 64

 Oddział Przedszkola w Pietruszej Woli

38 – 471 Wojaszówka
Tel. 13 43 850 84

 Oddział Przedszkola w Przybówce

38 – 471 Wojaszówka
Tel. 13 43 850 02

 Oddział Przedszkola w Wojaszówce

38 – 471 Wojaszówka
Tel. 13 43 856 86